CERTYFIKATY

ZASTANAWIASZ SIĘ CZY NASZE PRODUKTY SĄ BEZPIECZNE ?

CERTYFIKAT IFANCA

ISLAMSKA RADA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Z ogromną radością pragniemy ogłosić, że Forever Living Products i Aloe Vera of America uzyskały certyfikat Islamic Food and Nutrition Council of America (Islamska Rada Żywności i Żywienia Ameryki - IFANCA). Certyfikat umożliwiający określanie zakwalifikowanych produktów jako “Halal”.

Zgodnie z zasadami halal - słowo to znaczy po arabsku “to co dozwolone” lub “to co nakazane” - aby produkt uzyskał certyfikat nie może zawierać alkoholu ani żadnych składników pochodzenia zwierzęcego, które mogą zostać zakwestionowane. Wymienione produkty uzyskały certyfikat potwierdzający, że mogą być spożywane przez muzułmanów.

Certyfikat “Crescent M. Halal” jest ważnym uzupełnieniem naszej listy innych certyfikatów produktowych takich jak Pieczęć Aprobaty IASC, certyfikat PETA, aprobata islamska i znak koszerności.

APROBATA IASC

PIECZĘĆ APROBATY MRN ds. ALOESU

Miąższ Aloe Vera wytwarzany przez Forever Living Products był pierwszym wyrobem na świecie jakiemu Rada przyznała swój certyfikat. Od 1982 r. zachowujemy prawo do umieszczania Pieczęci Aprobaty IASC na swoich produktach, których głównym składnikiem jest czysty naturalnie stabilizowany miąższ Aloe Vera.

Międzynarodowa Rada Naukowa ds. Aloesu (International Aloe Science Council - w skrócie IASC) to organizacja dbająca o czystość i jakość aloesu zawartego w produktach dostępnych na rynku i reklamujących się pod aloesowym szyldem. Wśród członków Rady są plantatorzy, wytwórcy, dystrybutorzy, dostawcy sprzętu, drukarze, sprzedawcy, lekarze, naukowcy i badacze. Tę tak przecież różnorodną grupę osób i przedsiębiorstw łączy jedno: szczere zainteresowanie aloesem oraz wykorzystaniem jego niezwykłych właściwości dla zdrowia i urody.

Celem przyświecającym powstaniu Rady było nie tylko popularyzacja aloesu i prowadzenie badań nad tą rośliną ale również wyróżnienie poprzez odpowiedni certyfikat produktów naprawdę aloesowych spośród zalewu wielu wyrobów sprzedawanych pod takim hasłem - hasłem nie zawsze znajdującym potwierdzenie w rzeczywistości. Produkty firm zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu przechodzą drobiazgowe badania podczas, których sprawdzana jest ich zgodność z niezwykle rygorystycznymi standardami IASC.

IASC przyznaje swój certyfikat na okres 12 miesięcy. A żeby okres jego ważności został przedłużony produkt musi co roku przechodzić kolejne badania. Dodatkowo przeprowadzane są wyrywkowe kontrole mające potwierdzić utrzymywanie standardów koniecznych do zachowania pieczęci aprobaty.

NIETESTOWANE NA ZWIERZĘTACH

LOGO „CRUELTY-FREE” PETA

Jesteśmy dumni, że FLP  jako firma od niemal 30 lat czyli od początku swojego istnienia, zaangażowana w produkcję wyrobów nietestowanych na zwierzętach - jest uprawniona do używania logo „cruelty-free” (wolne od okrucieństwa) organizacji PETA.
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), która zrzesza ponad 1,8 miliona członków i sympatyków to największa na świecie organizacja broniąca praw zwierząt monitorująca testy na zwierzętach, okrutne traktowanie zwierząt i projekty chroniące prawa zwierząt.

CERTYFIKATY ISO

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ISO

Aloe Vera of America (AVA) wyłączny producent wyrobów Forever Living Products uzyskało certyfikat ISP 14001 za swój System Zarządzania Środowiskiem (Environmental Management System). W maju 2007 AVA uzyskała nagrodę Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (United States Environmental Protection Agency) przyznaną za redukcję odpadów o ponad 7 milionów funtów w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Aloe Vera of America jest także zarejestrowana do OHSAS 18001 za Bezpieczeństwo i Higienę Miejsca Pracy (Workplace Health and Safety). W lipcu 2007 AVA uzyskała zgodność z ISO 9001:2000 za System Zarządzania Jakością (Quality Management System). Według naszej wiedzy jest to jedyna firma w USA, która posiada certyfikaty we wszystkich trzech standardach.

CERTYFIKAT ISO CERTYFIKAT ALOE VERA OF AMERICA

PRODUKTY BEZGLUTENOWE

WOLNE OD GLUTENU

Certyfikat potwierdzający, że produkty Forever Living Product są bezglutenowe.

CERTYFIKAT GLUTEN DECLARATION

PRESENT
TOP